Услови за користење

ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје обезбедува интернет услуги преку својата интернет страница herbalplus.mk. Услугата се состои од обезбедување на информации, управување со содржини и вршење на финансиски трансакции. Условите за користење пропишуваат услови и правила за крајните корисници и се поврзани со користење на интернет страната herbalplus.mk.

1. Крајните корисници изјавуваат дека се согласуваат со сите Услови за користење и се согласуваат да ја користат интернет страната herbalplus.mk во согласност со нив.
2. Правото на користење на интернет страната е лично право на корисникот, и не може во никој случај да се пренесе на други физички или правни лица или било кој корисник овластен да потпишува во име на други поединци или правни лица.
3. Крајниот корисник е лично одговорен за чувањето на доверливоста на лозинките, каде што тие постојат како такви.
4. Крајниот корисник е запознаен со фактот дека понекогаш се доведува до прекин на услугите, или за настани кои се надвор од контролата на ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје и се согласува дека ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје не одговара за било каква загуба на податоци што може да се случи за време на преносот на информациите на интернет.
5. Крајниот корисник се согласува и прифаќа дека пристапот до Интернет понекогаш може да биде прекинат, привремено недостапен или исклучен.

ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје го задржува правото во секое време да ги менува или прекине податоците во било кој сегмент на бизнисот, без ограничување вклучувајќи ја и содржината на неколку часа и опремата потребна за пристап или употреба на овој сајт. Покрај тоа, ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје може да престане да испраќа информации, или било кој тип на информации, може да се менува или да го прекине на било кој начин за пренос на податоци и може да се промени брзината на пренос на податоци, како и сите други карактеристики. Со користење на интернет страницата крајниот корисник се согласува дека е запознаен и се согласува со условите за користење. ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје на крајните корисници им препорачува:

Ако со условите за користење не се согласува, или ако е помлад од 18 години, да се воздржат од употреба на оваа интернет страница.

ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје го задржува правото во секое време, и без претходна најава, ако смета дека е потребно, да откаже или модифицира било кој од наведените услови за користење и/или податоците за приватност. Се препорачува на крајните корисници од време на време повторно да ги прочитаат информациите содржани во Услови за користење и Податоци за приватност, за да бидат информирани за ваквите промени. Со континуирана употреба на интернет страната се смета дека крајниот корисник се согласува со новите измени на Услови за користење и Податоци за приватност.

Крајниот корисник е одговорен за стекнување и одржување на сопствената компјутерска опрема, вклучувајќи го целиот софтвер и хардвер кој го поседува и користи, како и друга опрема потребна за пристап и користење на интернет и сите поврзани трошоци.

ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје не е одговорен за било каква штета на опремата на крајниот корисник кои можат да произлезат со користењето на интернет.

Оваа интернет страна е во приватна сопственост. Сета меѓусебна комуникација и интеракција која се одвива преку интернет страната треба да биде во согласност со Услови за користење.

Крајните корисници без изречeна писмена согласност од herbalplus.mk не треба да ја користат оваа интернет страница за:

  1. Да објавуваат или да пренесуваат било какви материјали кои се со заканувачка содржина или на било кој начин да ги кршат правата на другите.
  2. Да објавуваат или да пренесуваат било каков материјал кој по својата природа е незаконски, вулгарен, со навредливи и / или клеветнички пораки ја крши приватноста, или на било кој друг начин е непристоен во комуникацијата.
  3. Да објавуваат или да пренесуваат информации кои ги охрабруваат нелегалните активности.
  4. Да објавуваат или да пренесуваат информации кои ќе содржат реклама или било каква понуда чии производи и услуги не се во сопственост на herbalplus.mk.
  5. Крајниот корисник не треба да ја користи оваа интрнет страна за рекламирање или да изврши било каков комерцијален, религиозно, политичко или не-комерцијален публицитет.

Сите материјали содржани на интернет страната herbalplus.mk се ексклузивно право на ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје, или се користат со писмена дозвола од носителот на авторските права и на носителот на правата за трговски марки и / или дизајн. Секое копирање, дистрибуција, пренос, објавување, поврзување или на било кој друг начин модифицирање на оваа интернет страна без изречна писмена согласност на ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје е СТРОГО ЗАБРАНЕТО! ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје не е обврзан да го извести крајниот корисник, или да му помогне да се утврди дали материјалот е предмет на авторски права.

Прекршување на условите за користење можат да доведат до покренување на граѓанска постапка и / или на гонење против сторителите за прекршување на авторските права, заштитниот знак и права или правата на која било друга форма на интелектуална сопственост.

– Интернет страната содржи материјал заштитени со авторски права, заштитен знак, дизајн и други информации во кои се опфатени и информациите на крајните корисници или ентитети, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на текст, софтвер, слики, видео клипови, графика, музика, звук, и целата содржина на интернет страната herbalplus.mk, во согласност со македонските прописи.
– Крајните корисници не можат да ги изменат, објавуваат, пренесуваат, да учествуваат во трансфер или продажба, да создаваат изведени дела, или на било кој начин да експлоатираат било која содржина, во целост или во дел.
– Крајниот корисник може да ги превзема, печати и чува информациите и материјалите само за нивна сопствена употреба. Не е дозволено копирање, редистрибуција, реемитување, објавување или комерцијална експлоатација на превземениот материјал без предходна писмена согласност од ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје и носителот на авторските права.
– Крајниот корисник не смее на оваа интернет страна да поставува, објавува или на друг начин ги става на располагање било какви материјали кои се предмет на авторски права, заштитен знак или други права на интелектуална сопственост, без директна согласност на носителот на тие права.
– Крајниот корисник е исклучиво одговорен за било каква штета што може да резултира со прекршување на авторските права, заштитниот знак и друга злоупотреба на правата на интелектуалната сопственост, или било кои прашања кои произлегуваат во врска со објавувањето на таквиот материјал.
– Со поставување на материјали во јавниот дел на оваа интернет страна, крајниот корисник изјавува дека е носителот на правата на овие материјали и експлицитно и дозволува на ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ времено или просторно неограничено, бесплатно, постојано, неповратно, не-ексклузивно право и лиценца за користење, репродуцирање, модифицирање, адаптирање, објавување и дистрибуција на таков материјал (делумно или во целост). Крајниот корисник исто така дозволува на други крајни корисници кои што пристапуваат на право на гледање, или репродукција на овој материјал за нивна сопствена употреба. Со ова крајниот корисник и дава на право на ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ да модифицира, копира, објавува и дистрибуира било каков материјал достапен на крајниот корисник на интернет страната herbalplus.mk.

Крајниот корисник изречно се согласува дека со користењето на интернет страната herbalplus.mk исклучиво е одговорен на крајниот корисник, така што ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ не гарантира за последиците кои можат да резултираат од употребата на оваа веб страна, или НА ТОЧНОСТА, ДОВЕРЛИВОСТА ИЛИ СОДРЖИНАТА НА НЕКОИ ИНФОРМАЦИИ, услуги или стоки направени преку оваа интернет страница.

Одговорност на крајниот корисник се однесува на сите штети или можни повреди предизвикани од било каква грешка, исклучок, прекин, бришење, дефект, доцнење во операција или пренос, компјутерски вирус, комуникациска пауза, кражба или уништување или неовластен пристап, измена или злоупотреба, раскинување на договорот, несоодветно однесување, небрежност или било која друга акција.

Крајниот корисник експлицитно потврдува дека ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ не се одговорни за било какви навредливи, несоодветни или незаконски однесувања на крајниот корисник или од трети страни и дека ризикот од штетата што може да се случи како резултат на она што се наоѓа на крајниот корисник.

Во никој случај ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ нема да биде одговорна за било каква штета што може да резултира од употреба, или за неможноста да ја користите оваа интернет страница. Крајниот корисник експлицитно потврдува дека условите на ова поглавје се применуваат на целата содржина на интернет страницата. Во прилог на горенаведените барања, ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ нема да биде одговорна, без оглед на причината или време траењето, за грешки, неточности, или други дефекти, несоодветност или неизвесност, на информациите содржани на оваа интернет страна, како и за било какво одложување или прекин во преносот на информации до крајниот корисник за било каква штета или загуба која произлегува од тоа.

 • ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ го задржува правото да модифицира, адаптира, промени, врши бришење или отстранување на било која содржина што се смета дека е несоодветна.
 • Крајниот корисник прифаќа дека сите дискусии, коментари, приватни и јавни пораки, можат да бидат следени од вработените во ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ без нивно знаење или експлицитна дозвола.
 • Крајниот корисник се согласува да ја обештети и да не ја смета за одговорна интернет страната ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ, да надомести за целосната штета и трошоците, вклучувајќи ги и правните трошоци, кои можат да произлезат од користењето на интернет страната од крајниот корисник.
 • ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ може да го прекине односот со било кој од крајните корисници во секое време.
 • ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ го задржува правото да ги прекине веднаш било кои лозинки или сметки на корисникот во случај на несовесно однесување од страна на крајниот корисник.

Herbalplus.mk е со регистриран заштитен знак на ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ и затоа сите права во однос на оваа тема се експлицитно задржани. Herbalplus.mk е регистриран домен на ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ. ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ не гарантира за точноста, комплетноста или корисноста на било која содржна, ниту за можноста за ПРОДАЖБА или ПРИЛАГОДУВАЊЕ ЗА КОЈА БИЛО ОДРЕДЕНА ЦЕЛ.

ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ не е одговорна за точноста или веродостојноста на мислење, совет или изјава која е објавена на интернет страната herbalplus.mk, а не е овластено лице на ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ.

Под никакви околности ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ нема да биде одговорна за било каква загуба или штета која може да произлезе од она што крајниот корисник се потпира на информациите добиени преку интернет страната herbalplus.mk. На крајниот корисник лежи одговорноста да се оцени точноста, комплетноста или корисноста на било која информација, мислење, став, совет или други содржини интернет страната herbalplus.mk.

Седиштето на ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ е во Скопје, Р.Македонија. Правни спорови кои можат да произлезат како резултат на користење на интернет страната (освен ако со посебен договор не е поинаку наведено) се под надлежност на Основен Суд Скопје 2 во Скопје.


РЕКЛАМАЦИЈА

Не вршиме замена и рекламација на веќе купениот и испорачан производ. Доколку имате прашања околу производот контактирајте нѐ на 02/3051 770 или испратете еmail на herbalplus2017@gmail.com, ние максимално ќе се потрудиме да ви одговориме на истите.


 

Мени