Податоци за приватност и заштита

  1. Почетна
  2. chevron_right
  3. Податоци за приватност и заштита

Оваа изјава на приватност се однесува на приватност на податоците кои што се наоѓаат на интернет страницата www.herbalplus.mk, кои што се собрани при користење на таа страница и зачувани во базата на податоци на Друштво за трговија и услуги ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје.

ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје како давател на услугите на интернет страницата www.herbalplus.mk се придржува до законските прописи со цел да се заштити приватноста на корисниците. Се советуваат крајните корисници да прочитаат се што е наведено на оваа страница за полесно да разберат кои информации ги собира ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје и како истите ги користи.

Крајните корисници се советуваат внимателно да ја прочитаат оваа изјава на приватност. Со пристапување и користење на нашата интернет страница, крајниот корисник потврдува дека ги прочитал, разбрал и ги прифатил сите Податоци за приватност и начинот на примена од страна на herbalplus.mk интернет страницата. Доколку крајниот корисник не се сложува со овие Податоци за приватност, го упатуваме крајниот корисник да ја напушти, односно да не пристапува и да не ја користи интернет страната herbalplus.mk.

Кога ќе го посетите нашиот веб-сајт, за да може да ја обработиме нарачката и да ја реализираме испораката ги добиваме податоците за Вашето име и презиме, Вашата адреса, имеил адреса, телефон за контакт како и адресата каде треба да биде доставена нарачката. Покрај овие податоци можно е да бидат прибрани одредени информации кои автоматски ги доставува вашиот уред. Во одредени држави, вклучувајќи ги државите во Европската Економска област оваа информација може да се смета за Личен податок од Законот за заштита на лични податоци.

Конкретно, информациите кои ги прибираме автоматски може да ја содржат вашата IP адреса, типот на уредот, уникатниот идентификациски број на уредот, типот на прелистувачот, географската локација и други технички информации.

Безбедност

Заштитата на вашата приватност и вашите лични податоци е приоритет на нашата интернет страница www.herbalplus.mk. Интернет страница www.herbalplus.mk превзема разумни мерки за да ги заштити вашите лични податоци од загуба, злоупотреба и промена. Сепак, имајте предвид дека ниту еден пренос на податоци преку Интернет или технологија за складирање не може да гарантира 100% безбедност. Интернет страница www.herbalplus.mk може да преземе чекори само за да помогне во намалување на ризиците од неовластен пристап до информации / податоци.

Податоците кои ги внесувате при плаќањето односно купувањето од Вашата платежна картичка не се зачувуваат или пренесувваат преку нашите сервери. Трансакциите се процесираат преку платежниот процесинг систем на банката со која соработуваме Комерцијална банка која е серфитицирана за процесирање на трансакции. Во моментот кога го вршите плаќањето и ги внесувате податоците истите се процесираат преку безбедносниот протокол на банката со користење и за нас не се видливи податоците од Вашата платежна картичка.

При обработката на личните податоци се преземаат потребните технички и организациски мерки за да се обезбеди соодветно ниво на безбедност на личните податоци, вклучувајќи заштита од неовластена или незаконска обработка, како и нивно случајно губење, уништување или оштетување.

Личните податоци кои се обработуваат не се споделуваат со трети лица освен кога за тоа постои законска обврска и законски основ, исклучиво во случаите, на начин и во постапка како што е определено согласно со важечките прописи за заштита на личните податоци. Освен тоа, кога за потребите на испорака на нарачаните производи до купувачите ќе бидат ангажирани овластени субјекти за вршење на поштенски услуги, истите како обработувачи се обврзуваат да обезбедат заштита на личните податоци кои е потребно да бидат обработувани во процесот на давање на нивните услуги.

Офицер за заштита на личните податоци:
Дарко Здравковиќ
e-mail: dz@herbalplus.mk
телефон: 075 452 697

Малолетните лица помлади од 18 години не смеат да ја користат интернет страната herbalplus.mk. ДТУ ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје не собира или задржува информации од било кој што е помлад од 18 години, затоа ниту еден дел од оваа Интернет страница не е дизајниран на начин да привлече лица кои се помлади од 18 години.

Колачиња

Веб страницата www. herbalplus.mk користи “cookies“ односно “колачиња“ за да им помогне на корисниците да го прилагодат користењето на интернетот на своите потреби. “Cookie“ е текстуален фајл кој се доделува на хард дискот на компјутерот на корисникот од страна на мрежниот сервер. “Cookies“ не можат да бидат искористени да стартуваат програм или да пренесат вирус до компјутерот на корисникот. Тие се доделуваат единствено на корисниците и можат да бидат прочитани од страна на мрежниот сервер во доменот кој Ви ги пратил. Една од основните намени на “сookies“ е да Ви обезбеди погодности кои ќе Ви заштедат време.

Права на корисниците

Корисниците имаат право да бидат информирани за обработката на нивните лични податоци, како и имаат право да побараат пристап, исправка или бришење на личните податоци, ограничување на обработката на нивните лични податоци или да поднесат приговор.

Корисниците имаат право во секое време да ги повлечат дадените согласности во врска со обработката на нивните лични податоци.

Во секое време можете да побарате од herbalplus.mk да ви достави информации за личните податоци што се собрани и складирани за вас. Вие исто така може да побарате од herbalplus.mk да ги коригира, брише или ажурира ваквите лични податоци. herbalplus.mk исто така ви го обезбедува правото на приговор и ограничување на обработката на лични податоци, како и на вашите права при автоматско донесување одлуки. Во секое време можете да ја повлечете вашата согласност за собирање, чување и употреба на вашите лични податоци во врска со herbalplus.mk. Сепак, повлекувањето нема законски да влијае на податоците обработени до повлекувањето.

Можете да добиете повеќе информации за секое од овие права, гледајќи ја табелата подолу.

Опис на вашите права:
● Пристап до податоци Може да побарате од нас:

●  потврди дека ги обработуваме твоите лични   податоци;

●  обезбедете копија од овие податоци;

●  ви доставуваме информации за вашите лични податоци, како што се податоците што ги поседуваме, како ги користиме, на кого ги откриваме, дали ги пренесуваме во странство и како ги штитиме, колку долго ги чуваме, какви права имате, како можете да поднесете жалба, како ги добивме вашите податоци, доколку информациите повеќе не ви биле дадени преку оваа политика.

● Корекција на податоци Може да побарате од нас да ги корегираме или дополниме вашите неточни или нецелосни лични податоци.

Можно е да ве замолиме да ја потврдите неточноста на податоците пред да ги поправите.

● Бришење  на податоците Може да побарате да ги избришеме вашите лични информации во следниве случаи:

● тие повеќе не се потребни за целите за кои се собрани; или

● сте ја повлекле својата согласност (ако обработката на податоците се заснова на согласност); или

● остварувате законско право на приговор; или

биле незаконски обработени; или

● постои законска обврска во овој поглед

Ние немаме обврска да го почитуваме вашето барање за бришење на вашите лични податоци ако е потребна нивна обработка:

● да ја исполниме нашата законска обврска (на пр. за гарантни периоди или финансиско сметководство); или

● да го утврдиме, оствариме или одбраниме нашето правно тврдење;

Ограничување на обработката на податоците Можете да побарате од нас да ја ограничиме обработката на вашите лични податоци, но само ако:

● нивната точност е спорно (види го делот за корекција на податоци), со цел да биде во можност да се провери нивната точност; или

● обработката е незаконска, но не сакате податоците да бидат избришани; или

● тие повеќе не се потребни за целите за кои се собрани, но ние сепак треба да утврдиме, оствариме или браниме правно барање; или

● Веќе го искористивте правото на приговор и проверувате дали доминацијата на нашите права сè уште постои.

Можеме да продолжиме понатаму да ги користиме вашите лични информации како резултат на барање за ограничување:

● ако имаме ваша согласност; или

● да утврди, оствари или одбрани правно барање; или

● да ги заштити правата на herbalplus.mk или на друго физичко или правно лице.

Преносливост на податоци Може да побарате од нас да ги обезбедиме вашите лични податоци во структуриран, широко користен и машински читлив формат, или може да побарате тие да бидат „префрлени“ директно на друг оператор на податоци, но само ако:

● обработката се заснова на ваша согласност или склучување договор со вас; и

● обработката се изведува автоматски.

Право на приговор Можете во секое време да се спротивставите на обработката на вашите лични податоци врз основа на нашите легитимни интереси ако сметате дека вашите основни права и слободи доминираат во тие интереси.

Покрај тоа, можете во секое време да се спротивставите на обработката на вашите податоци за цели на директен маркетинг (вклучително и креирање сметки) без да наведете никаква причина, во тој случај обработката ќе биде прекината што е можно поскоро.

Донесување автоматски одлуки Може да побарате од нас да не бидеме предмет на решение засновано исклучиво на автоматска обработка, но само кога тоа решение:

● создава правни последици за вас; или

● Значително влијае на вас.

Ова право не се применува доколку одлуката донесена по донесената автоматска одлука:

● ни треба за да склучиме или исполниме договор со вас;

● е дозволено со закон и постојат соодветни гаранции за вашите права и слободи; или

● се заснова на вашата изречна согласност.

Жалби Имате право да поднесете жалба до надзорниот орган – Агенција за заштита на личните податоци, Скопје Бул Гоце Делчев бр. 18, (зградата на Македонска радио телевизија МРТВ – кат 14). или https://www.dzlp.mk/ или пак преку е-пошта на info@privacy.mk

 

За да ги остварите вашите права, можете да контактирате со нас користејќи ги деталите за контакт дадени на почетокот на оваа политика. Забележете го следново:

Такси

Нема надоместок за остварување на вашите права во однос на личните податоци, освен кога барањето за пристап до информации е неосновано, повторено или непотребно, во тој случај би наплатиле разумен износ за административни трошоци. Доколку е потребно, ќе ве известиме за какви било такси пред да го разгледаме конкретното барање.

Рок за одговор

Ние одговараме на сите валидни барања во рок од еден месец, освен ако барањето не е особено сложено или ако сте упатиле повеќе барања, во тој случај ќе одговориме во рок од најмногу два месеца, ќе ве известиме ако ни треба повеќе од еден месец. Задржуваме правото да не одговориме на вашето барање ако тоа негативно влијае на правата и слободите на другите субјекти на податоци.

Жалби

Имате право да поднесете жалба до надзорниот орган – Агенција за заштита на личните податоци, Скопје Бул Гоце Делчев бр. 18, (зградата на Македонска радио телевизија МРТВ – кат 14). или https://www.dzlp.mk/ или пак преку е-пошта на info@privacy.mk

Промени во оваа Политика на приватност
Оваа политика е предмет на промена со текот на времето. Ваквите измени ќе стапат на сила веднаш по нивното објавување. Редовното прелистување на нашата веб-страница ви гарантира дека секогаш ќе бидете свесни какви информации собираме, како и за кои цели herbalplus.mk ги користи и под кои околности (доколку ги има) ќе ги споделиме со други земји.

Ако имате прашања во врска со заштитата на податоците, можете да контактирате со herbalplus.mk и нашиот службеник за заштита на податоци:

Дарко Здравковиќ

dz@herbalplus.mk

Мени